Rolfing® je metoda manuální terapie a pohybového vzdělávání, kterou před více než 60ti lety vyvinula americká biochemička Dr. Ida. P. Rolf.

Jednou z hlavních myšlenek této metody je „plasticita“ lidského těla – schopnost přizpůsobit se změnám a opravovat nerovnováhy. Rolfing působí především na pojivové tkáně zvané fascie. Cílená práce na fasciích spouští v těle dlouhodobé strukturální změny, dokáže uvolnit a vyrovnat celé tělo v rámci gravitačního pole. Tím se zlepšuje tělesná stavba a ustupují či zcela mizí nerovnováhy a dysbalance, které mohou být příčinou tělesného nepohodlí, napětí, chronické bolesti nebo omezené pohyblivosti.

Rolfing do své přípravy zahrnulo i mnoho úspěšných sportovců, např. Ivan Lendl, Mario Lemieux, Phil Jackson, Lyn Acuff či Sanya Richards-Ross. Jeho účinky byli fascinováni i Moshe Feldenkreis, zakladatel Feldenkreisovy metody, nebo Fritz Perls, zakladatel Gestalt terapie, který zdůrazňoval vnímání práce s tělem jakou rozsáhlou koncepci práce s celou osobností člověka.